Interim Management

C2U bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft och relevans, oavsett bransch eller sektor. En viktig gemensam nämnare för de flesta av våra konsulter är att de tidigare har haft krävande linjejobb, antingen som chefer eller som specialister. Det innebär att vi har möjlighet att snabbt sätta oss in i kundens utmaningar och förstå de utmaningar som både chefer och medarbetare står inför.

Vårt uppdrag kan börja som en interimlösning, eller kan vara en följd av ett vanligt konsultuppdrag, där det längs vägen visar sig finnas ett behov av kompetens inom ett område som kunden inte har in-house, men kanske inte har behov av framöver. Ibland kan vi också gå in i en tillfällig roll tills kunden har rekryterat en ny fast anställd. I dessa fall kan vi även hjälpa till med coachning av berörd resurs för att snabbt komma in i sitt nya jobb. Vi kan göra detta på alla nivåer i organisationen.

I sin roll som tillförordnad chef, kan vi bidra till att öka kundens förmåga att utföra rena turnarounds, kan vi driva förändringsprocesser och genomföra Lean-transformationer. Vi förstår kundernas behov och kan därför bidra till att hitta bra och kostnadseffektiva tillfälliga lösningar.

Fördelen för kunden med våra interimlösningar är:

 • Tillgängliga ledare och specialister med mycket goda erfarenheter från starkt konkurransutsatta branscher och från andra sektorer
 • Tillgänglig och flexibel kompetens som du har behov av när du behöver det och när en ordinär rekrytering tar för lång tid
 • Anpassningsbara interimressurser
 • Snabba och mätbara resultat
 • Expertråd som du kan lita på

Vårt ledarskap och vår strategi är grundläggande för kärnvärden inom Lean; förtroende och respekt för medarbetare som arbetar närmast där kundvärde skapas. Detta är mycket viktigt i förändringsprocesser, vilket i de flesta fall kräver att man tänker och agerar annorlunda än tidigare. C2Us kandidater har gjort det här förut, så vi vet vad som krävs för att skapa verklig förändring.

Genom våra konsulter och vårt nätverk, kan vi leverera interimlösningar inom följande områden:

 • Produksjonsledning
 • Projektledning
 • Ledning av förbättringsarbete
 • Kvalitetsleding
 • Supplier Development
 • Supply Chain
 • Logistik
 • HR

Interim Management tillsammans med C2U ger våra kunder en kvalitetssäkrad ledning- och/eller specialistresurs med den rätta kompetensen och erfarenhet, och som är tillgänglig på kort varsel.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter