Lean ledarskap

Lean Ledarskapsprogrammet är ett avancerat program för ledare

När organisationer under ett antal år har arbetat med Lean som koncept eller kanske i huvudsak med verktygen, så kan man uppleva att det tar stopp i förbättringsarbetet. Allt finns på plats, men resultaten kommer helt enkelt inte. Detta är ett ganska vanligt scenario, och man har då vänt sig till oss för att få hjälp.

Vår erfarenhet är att den vanligaste orsaken är att ledningen i en organisation inte är tillräckligt insatta i vad Lean arbetssätt innebär och hur man ska agera som ledare. Vad innebär Lean som koncept och hur kan jag använda verktygen som ledarskapsinstrument?  Detta är lika giltiga frågeställningar för tillverkningsindustrin som för tjänstesektorn eller offentlig sektor.

För att möta detta behov så har vi utvecklat ett träningsprogram riktat mot högre chefer i organisationen. Programmet är indelat i ett antal block där deltagarna aktivt får arbeta med att implementera/träna arbetssätt och verktyg samt följa upp resultatet. Fokus ligger på ledarrollen, dvs hur ska jag som ledare agera och hur kan jag använda Leanverktygen som ett medel i mitt ledarskap. Detta program är lämpligt att köra i en ledningsgrupp.

De olika blocken behandlar:

•    Lean ledarskap
•    Standardiserat arbetssätt och Visualisering
•    Systematisk problemlösning
•    Organiserat Förbättringsarbete
•    Business Plan Deployment
•    Träning av Toyota i Japan (Tillval)

Antalet block och längden på varje block (2-5 dagar) utformar vi tillsammans med Er och mellan blocken arbetar deltagarna med en hemläxa. Hemläxorna ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur den egna organisationen agerar och hur man som ledare ska agera för att upprätthålla ett ständigt förbättringsarbete. Detta är en företagsintern träning och sker på plats ute hos värdföretaget. Deltagarnas arbete med hemuppgifter kan vid behov stöttas genom företagsindividuella coaching besök.

Träningsprogrammet  ställer krav på engagemang och delaktighet. Resultatet är en ledningsgrupp med samsyn i ledningsgruppen, drivkraft till förändring och som kan efterfråga och träna sina medarbetare i den fortsatta utvecklingen mot världsklass.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter