Strategy Deployment

Hur vi kan stödja våra kunder i Strategy Deployment är en vanlig frågeställning som vi får. Hur ser vi till att alla i företaget arbetar i samma riktning och mot ett gemensamt mål?

Styrkort för att “vända pyramiden upp och ner”

Det är helt korrekt att en bra process för performance management hjälper företag att uppnå sina mål, men på lång sikt är det främsta skälet att arbeta med målstyrning att “vända pyramiden upp och ner.” Det innebär att bygga upp målstyrning på grundval av värdekedjan (t.ex.. Operatörerna på “golvet”), där chefens huvuduppgift är att se till att de anställda är kvalificerade för att uppnå sina mål. Detta är lika giltigt för tillverkningsindustrin så som tjänstesektorn eller offentlig sektorn.

Vår framgångsrika modell för verksamhetsstyrning baserad på fem steg:

  1. Operationalisera visionen
  2. Målnedbrytning
  3. Förankring
  4. Gap analys och handlingsplaner
  5. Uppföljning

Omsätta visionen
Många företag har en tilltalande vision, men vad betyder det egentligen för dig? Hur blir vi “kunden självklara val och den bästa arbetsgivaren i Skandinavien”? För att lyckas, så måste dessa ord översättas till något som var och en kan känna för.

Målnedbrytning
En bra målnedbrytning bygger på principen att varje ledare ska kunna säga, om mina lagkamrater når sina mål, så når jag mina mål; då ledarens viktigaste uppgift att stödja sina anställda.

Förankring
Detta är den viktigaste delen av målstyrningsprocessen. Varje team och funktion måste känna ägandet av sina mål, och där alla mätningar är relevanta riktmärken för lagets prestation.

Gap analys och handlingsplan
För att nå sitt mål, ska varje team förstå skillnaden mellan nuvarande resultat och de mål som sätts upp. Vår erfarenhet säger att det är klokt att spendera lite extra tid på det här steget för att verkligen förstå de utmaningar du möter och att lämplig åtgärd väljs.

Uppföljning
Utan uppföljning blir det sällan något resultat. Folk gör oftast det de blir tillfrågande om. Långsiktiga handlingsplaner motverkas ofta till förmån för dagliga utmaningar – vi har fastnat i brandsläckning. Därför måste man inrätta en struktur med god visualisering för att säkerställa framsteg.

Vår erfarenhet visar att förståelse för ”leading and lagging indicators” är en viktig faktor för en lyckad målstyrning. Kontakta oss om du vill veta mer.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter