Team- & Invividuell profilanalys

Extended DISC® profilanalys

Extended DISC ger ökad förståelse och insikt i ditt teams styrka och potential, och kan användas av både chefer och HR-personal att öka sin förståelse för både individen, teamet och organisationen.

Extended DISC Person Profil handlar i korthet om naturliga beteendemönster och kommunikationsvägar. Det är inte för att bedöma din personlighet, men ger snarare en bild av de beteenden du har i en given situation och hur du påverkar andra. På detta sätt bidrar Extended DISC för att skapa förståelse och respekt för individuella skillnader, och att utveckla strategier för ett bättre samarbete.

Extended DISC ger dig och ditt team:

  1. Ökad förståelse av andra människor och andra beteenden
  2. Ökad insikt i andras sätt att kommunicera
  3. Bättre utnyttjande av de mänskliga resurserna i din organisation
  4. Ökad självkännedom
  5. Förbättrade rekryteringsprocesser

Extended DISC används idag i 48 länder och är det snabbast växande DISC analysverktyget.

Extended DISC personlighetsprofil görs i ett frågeformulär på nätet som resulterar i en rapport som du får presenterad av en erfaren konsult.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter