Management Consulting

Vi erbjuder managementsupport inom ett flertal områden av värdekedjan, där vi hjälper Er att förbättra era processer och arbetssätt. Vi är faktaorienterade och har vår största styrka i genomförandet av förändringen där vi arbetar tillsammans med ledningen och medarbetarna. Vi stödjer och coachar alla nivåer i företaget för att säkra implementering av förbättringen.

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med förbättringsmetoder som finns inom Lean, Six Sigma och Agile, både från linjepositioner och som konsulter.

Våra uppdrag kan vara allt från större projekt över en längre tid, där vi har ett team inne, till expertstöd där vi fungerar som rådgivare och bollplank. Vi kan även gå in i en interim linjebefattning under en kortare eller längre tid.

I alla våra uppdrag är involvering och kunskapsöverföring viktiga ingredienser för en lyckad implementering samt att säkerställa så att det fortsatta förbättringsarbetet inte tappar fart.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter