Cost Reduction

Har ni funderat över hur japanska företag arbetar med att bibehålla sin konkurrenskraft trots en relativt hög kostnad för lön och råmaterial?

C2U kan erbjuda en beprövad japansk metodik för att på kort tid sänka kostnaderna.  Metodiken går ut på att genom tvärfunktionellt sammansatta grupper strukturera och ifrågasätta produkt- och processrelaterade kostnadsdrivare. Metodiken kan användas på egenutvecklade och egen tillverkade produkter, men ännu större resultat uppnås om man inkluderar leverantörerna och deras förädlingsvärde.

Man kan uppnå avsevärda kostnadssänkningar som ger omedelbart resultat på nedersta raden i resultaträkningen. Liknande genomförda projekt i Japan påvisar en verklig kostnadssänkning på 10-30%.

Exempel:

  1. Single product Cost Reduction: 10% cost reduction/model
  2. Product family Cost Reduction: 30% cost reduction/model
Product Cost Reduction

C2U kan träna och leda era medarbetare genom de olika stegen i arbetet från strukturering av kostnadsdrivare via identifierade och utvärderade kostnadsförslag till genomförda och validerade kostnadssänkningar.

Några kommentarer från Anders Iveberg, Factory Manager på DeLaval:

”Tack vare cost reduction projektet identifierade vi kostnadsbesparingar på en befintlig produkt på 15%…”

”Arbetet har skett tvärfunktionellt och skapat mycket kommunikation och ökad kunskap om varandras processer hos både operations- och utvecklingssidan som kommer att vara till nytta i kommande projekt…”

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter