Kvalitetsstrategi

Flera företag väljer idag att arbeta med kvalitet utan att ha en strategi för vad de skall uppnå. Ofta förorsakar det att man är duktig på att hålla sina kvalitetsproblem internt och på så vis visa till ett effektivt arbete med att skydda kunden. Vår erfarenhet har visat på att många företag hamnar i ett ”brandsläcknings-mode” då man egentligen bara fokuserar på den enda leveransen som gäller för stunden.

Om man skall arbeta med kvalitet så är det viktigt att man har en strategi för vad man vill uppnå. I detta så finns det några grundläggande baselement som man måste ta hänsyn till för att bygga sin strategi och vision.

  1. Sätt kunden i centrum; förstå kundens behov och förväntningar internt som externt.
  2. Ta beslut på fakta; ”All facts are friendly”. Se alltid till att basera beslut på fakta då detta tenderar i att vara det billigaste alternativet i beslutsprocessen snarare än att fatta beslut på magkänsla.
  3. Arbeta med processerna för att säkerställa att ni hela tiden arbetar i en förutsägbar miljö där företaget får ett förväntat resultat av arbetet.
  4. Arbeta med ständiga förbättringar i produkt och process för att minimera variation och därmed få en jämnare kvalitet på produkt eller tjänst.
  5. Involvera de anställda och få de att medverka i det kvalitetsarbete ni gör för att nå de förväntningar kunden ställer internt som externt.

Baserat på dessa steg så har man startat resan med att skapa ett värde för kunden som de betalar för…

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter