Lean Six Sigma expertis

Lean och Six Sigma är två metodiker/synsätt som fått stor spridning. De tillämpas i dag båda var för sig och kombination. C2U har lång erfarenhet inom dessa metodiker och erbjuder expertstöd inom ett brett spektrum.

Bred kompetens

Alla våra konsulter har mycket lång erfarenhet av Lean och många är också certifierade (svart bälte) i Lean Sigma. Exempel på metoder som vi stödjer:

Man (Shop floor management)

 • 5S
 • Standardiserat arbetssätt
 • Systematisk Problemlösning
 • Kompetens matris
 • Roller och ansvar
 • Jobbobservation
 • Kaizen

Metod (kritiska processer)

 • Processkartläggning
 • Fokus diagram
 • FMEA
 • MSA – Measurement system analysis
 • Process control
 • Statistisk processkontrol
 • Avikshantering (OCAP)
 • Audit system
 • CPM Board (Critical Process Management – tavla för kritiska processer)
 • Change management process

Maskin (TPM)

 • Preventivt underhåll
 • Autonomt underhåll
 • Fokuserade förbättringar
 • Initial phase control
 • Quality maintenance
 • TPM Office

Material

Annat

 • KI/VP
 • Process och system för förbättringsportfölj
 • VSM
 • DMAIC
 • PDCA
 • Customer Focus
 • Rules in use
 • Assessment

Många av dessa metoder ingår i våra utbildningar.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter