Lean Supply Chain

Lean Supply Chain innebär att man har ett materialflöde som är visuellt, förutsägbart, enkelt att styra samt att det utförs på ett så effektivt sätt som möjligt.

Förbättringsarbete innebär att man designar de processer som verkar kring själva värdeflödet i enlighet med Leanprinciperna. Fokus är själva flödet och designarbetet sker genom en samverkan mellan metoder, människor och styrningsprinciper. Målet kan vara att minska lagernivåer, eliminera materialbrister, öka servicegraden, skapa utjämning eller helt enkelt minska kostnader i hela värdeflödet.

Första steget är alltid en förstudie, där C2U tittar på den struktur som råder vad gäller organisation, roller och ansvar samt går igenom de rutiner och arbetssätt som finns. Detta ger en vägledning om vilka förändringar som krävs för att stötta värdeflödet, såväl internt som externt, på bästa sätt.

Vi hjälper er sedan att forma en angreppsplan utifrån er specifika situation samt deltar i förändringsarbetet ihop med både chefer och Er personal ute i verksamheten. Vår erfarenhet visar att företag ofta angriper problemen utifrån bara ett perspektiv, vilket kan leda till att problemen istället förvärras.

Exempel från förbättringsprojekt

Livsmedelstillverkare: Minska ledtiden och optimera lagerhållningsnivån – översyn av ordersystemet – omstrukturera materialflödet – minska batchstorleken. Materialflödeskostnaderna sänktes med 20 %.

Elektronikföretag: Förbättra kassaflödet genom att minimera lagerhållningsnivån – inför förpackningsmaskin som ger minskad ledtid – öka visualiteten av lagret. Lagerhållningsnivån sänktes med 30 %.

Motortillverkare: Minska ledtider från order till leverans för utländska kunder – inför modulproduktion – översyn av ordersystemet – översyn av packningssystemet. Ledtiden från order till leverans sänktes med 67 %

Våra konsulter har många års erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete i företag, både som linjechefer och konsulter och ser till att ni tar stegen i rätt ordning.

Utöver att jobba med hela Supply Chain flödet jobbar vi också med kortare uppdrag, kundanpassade utbildningar och workshops inom Supply Chain-området.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter