Leverantörsutveckling

Tillverkningsindustrin pratar ofta om två olika typer av leverantörsutveckling, reaktiv och proaktiv.

Enkelt uttryckt kan vi säga att reaktiv leverantörsutveckling handlar om att sänka kostnader och höja kvaliteten baserat på händelser och resultat, medan proaktiv utveckling fokuserar på att utveckla leverantörernas kompetens för att till exempel öka innovationen och minska riskerna i hela förädlingskedjan.

Vår erfarenhet är att sträva mot att jobba så proaktivt som möjligt för att bygga ömsesidig tillit och starka relationer och på det sättet jobba gemensamt för en win-win-win situation från leverantör till slutkund. Vinsterna ligger bland annat inom effektiviseringar, kostnadsreduktioner, leveransprecision och kvalitetshöjning.

Många företag vi möter har någon form av SQA-funktion som hanterar det dagliga (reaktiva) arbetet med problemlösning, leverantörskvalificering etc. men saknar resurs för att titta på helheten för att kunna gå mot ett mer proaktivt arbetssätt och utvecklas tillsammans med sina nyckel- och strategiska leverantörer.

En stor och viktig bit i utvecklingen av leverantörerna är att se på företagets egna processer och anpassa dessa för att i så hög grad som möjligt underlätta samarbetet för att kunna sätta tydliga och transparenta krav.

Det är viktigt att ha nära samarbete och förståelse för det egna företagets tillverkning för att kunna skapa förutsättningar och att ständigt förbättra förhållandena till de olika leverantörerna. Vi jobbar enligt DMAIC-processen för att systematiskt ta rätt steg i rätt tid när vi jobbar med leverantörsutveckling, alltifrån att sätta ett business case till att följa upp och planera förbättringsaktiviteter tillsammans med utvalda leverantörer.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter