Operational Excellence Assessment

Genomlys din organisation för att lägga en plan för att systematisk nå dina mål. Viktigt är det att förstå att balansen mellan struktur och kultur för att få genomslagskraft i strategin.

Genomlysningen är värdefull ur flera perspektiv. Ett viktig output är en masterplan som visar hur ditt företag kan förbättras för nå sina mål. Planen förutsätter brett deltagande av de anställda då det är kärnan till förbättringar och för att skapa entusiasmen, samt att det ökar organisationens lärande. I tillägg ger planen dig en utmärkt möjlighet att hindra oförutsägbara händelser och ger dig ett verktyg som visar hur Ni ligger till mot förbättringsmålen.

Förutom planen för du också

  • Produktionspotential i din verksamhet
  • Förbättrad HMS standard
  • Analys av organisationskulturen
  • 5 M analys – (Man, Metod, Maskin, Material och Management)
  • En tydlig framtidsbild.
  • På vilket sätt organisationskulturen stöttar dit företags mål.

C2U har ett flertal assessment modeller som vi använder beroende på verksamhet och mognads grad.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter