Kort om Total Productive Maintenance, TPM

TPM är en förkortning för Total Productive Maintenance, en metod för att systematiskt förbättra underhåll genom att involvera hela organisationen att ta hand om utrustningen. TPM används i alla typer av industrier, förutom tänkesätt och systematik en inspiration och grunden för många lean system och vice versa.

Målet att genomföra bättre underhåll med hjälp av Total Productive Maintenance (TPM) är att få igång en kontinuerlig förbättring av HSE, kvalitet, leverans och kostnad.

Med TPM uppnås dessa förbättringar genom att hela organisationen kan bidra i arbetet med att minska små-stopp, haverier och hastighetstapp, vilket bidrar både till bättre resultat och kvalitet samt att sänka kostnaderna. På grund av förbättrad ordning, mindre oplanerat arbete och systematisk kompetensutveckling så förbättras HSE-resultaten.

En viktig motor i utveckling och förvaltning av TPM-kompetenserna är Japan Institute of Plant Maintenance, där TPM Priset är det mest kända (TPM Award)- JIMP – http://www.jipm.or.jp/en

För den Nordiska marknaden har C2U ett tätt samarbete med JMAC.

Vad kan C2U bidra med inom underhåll?

C2U har en stab av erfarna konsulter inom underhåll, med erfarenhet av att arbeta i en underhållsorganisation , inklusive linje erfarenhet. Dessutom har vi erfarenhet med hur TPM kan implementeras i en eller flera fabriker som tillhör ett företag.

Dessutom arbetar vi med ledarskapsutveckling och förändringsarbete , som vi ser som ett grundläggande behov om du vill lyckas med ett förändringsarbete .

Vårt gemensamma mål är att när vi är klara, så skall kulturen, kompetensen och strukturen leva vidare och fortsätta att förbättras i din verksamhet.

Genom att använda våra erfarna konsulter, tillsammans med C2U´s metodik för genomförande och driftsättning, gör vi om målet till konkreta åtgärder.

Detta är nytt for mig, var startar jag med TPM?

Många gånger kommer det att finnas flera steg framåt att du se hur TPM (Total Productive Maintenance) kan bidra till att förbättra bolagets resultat i HSE, kvalitet, leverans och kostnad.

Vi i C2U är gärna med och hjälper dig i den processen.

 1. Låt oss börja med ett möte utan förpliktelser där vi kan ge dig viss grundläggande förståelse av TPM, där du visar oss en del av din verksamhet så att vi tillsammans kan relatera detta till en implementering av TPM.
 2. Om TPM visar sig vara aktuellt är ett naturligt nästa steg för att köra en assessment där vi tillsammans får en bättre förståelse för ditt företags behov och möjligheter.

Ytterliggare faser kan då utformas baserat på detta, men inkluderar normalt:

 1. Nulägesanalys
 2. Ett business-case och målbild för 6-12 månader
 3. Implementeringsplan anpassat för din organisations kompetens och resurser

Oavsett, låt oss starta med ett första möte utan förpliktelser.

Vi har jobbat med TPM länge, hur kan C2U bidra med support för oss?

Du kanske har arbetat med TPM under en lång tid och vill komma till nästa nivå.

– Och ja, det finns alltid en nesta nivå!

Vi kommer gärna till er för att höra var ni står och om era tankar för framtiden, och så kan vi tänka högt tillsammans.

 • Undrar du vad nästa nivå är, kanske vi kan ta dig till några av världens främsta företag och så att vi kan titta tillsammans?
 • Undrar du vilken nivå ni är på i dag så kan vi göra en nulägesanalys och sedan arbetar vi vidare baserat på det.

Vet du var ni står idag och var du vill, men saknar kanske kapacitet / kompetens eller vill gå snabbare, så att vi kan tillhandahålla resurser som har erfarenhet av underhåll och metodkunskap.

Hur jobbar C2U med TPM?

Vi har många års samlade erfarenheter som vi har inbäddat i vår syn på TPM, dessa samlas i fyra huvudkomponenter :

 1. En analys på två nivåer används både för att skapa en gemensam förståelse för den nuvarande situationen och för att skapa en gemensam ståndpunkt om ett mål.
 2. En detaljerad implementeringsmetod som visar hur vi lyfter underhållsnivån i ett område.
 3. En utrullingsmetod, som a) Säkrar att vi tar lärdom från de olika områdena som körts tidigare, inför start av nästa område, men lika viktigt b) se till att du bygger kompetens inom företaget på ett hållbart sätt.
 4. Erfarna rådgivare som vet hur man anpassar implementering och driftsättning till företagens behov och kapacitet, och som skapar ägande och entusiasm genom sin coachning av människor på alla nivåer i organisationen.
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter