Turnarounds

C2U har varit med om flera turnarounds både som anställda i linjen och som konsulter.

Turnaround kombinerar flera av våra tjänster
En turnaround situation ser olika ut för olika företag och därför anpassar vi angreppsättet utifrån varje situation. Vi erbjuder också ”management for hire” i turnaround situationer med konsulter som gjort det förut.

Vår modell har fyra steg som anpassas

Förstå
Den viktigaste principen för att lyckas med en förändring är att förstå verksamheten och de krafter som påverkar den. Därför tillbringar vi mycket tid tillsammans med kunden ute i verksamheten, det är här vi lägger grunder för ett lyckad turnaround.

Agera
I en turnaround är det i regel behov för att ta raska och tuffa beslut. I denna fasen realiserar vi quick wins och säkrar att ledningen ger förutsättningar för att leda och driva organisationen genom förändringen.

Stabilisera
Stabilitet är en förutsättning för en bärkraftig förändring. I denna fasen lägger vi därför energi på att stabilisera och förenkla processerna. Stabilitet handlar ofta om disciplin. Används de system som redan finns eller är kulturen så att var och en gör på sitt sätt? Grunden till stabilitet är att kulturen och strukturen är i balans.

Förbättra
I denna fasen gäller det att bygga organisationen och processerna för förbättring på alla nivåer. Här kompletterar vi ofta med verktyg och metodik för förbättringar som är anpassade till företagets förutsättningar.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter