Vår expertis

Systematisk och kontinuerlig förbättring med målet att skapa kundvärde har stor inverkan på organisationers förmåga att lära och uppnå sina mål. Vi arbetar för att utveckla och träna våra kunder i detta genom att stötta i att skapa en balans mellan kultur (leadership) och struktur (management) och därigenom uppnå varaktiga förbättringar som kunderna sedan fortsätter att driva på egen hand.

Vår viktigaste konkurrensfördel är våra konsulters djupa praktiska erfarenhet av att vara ledande befattningshavare och ledare i nordiska företag, i kombination med 10-20 års erfarenhet inom strategisk och operationell förvaltning, förändringsarbete och förbättringsarbete.

Vårt kompetenta team av konsulter har uppdrag i huvudsak i Norge och Sverige där vi bistår kunder med bland annat strategisk planering, stora omstruktureringsprojekt, digitaliseringsprojekt och kontinuerlig förbättring av den dagliga verksamheten.

Vi är specialister på metoder och discipliner som:

  • Lean
  • Six Sigma
  • TPM (totalt produktivt underhåll)
  • Change Management
  • Leverantörs Development
  • Digitalisering

Vår C2U Academy erbjuder öppna kurser, företagskurser och anpassade träningsprogram i Norge, Sverige och Japan. Bl a har vi ett unikt samarbete sedan 2004 med ett utbildningsföretag, knutet till Toyota i Japan som kan erbjuda en fantastisk möjlighet att träna i originalet i Lean.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy