Vår sekretesspolicy

Sekretesspolicy för C2U Group AB

Denna sekretesspolicy gäller för C2U Groups webbplatser, inklusive C2U Academy.

C2U Groups VD är ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter hos företaget. Denna policy innehåller information som du har rätt till vad gäller informationsinsamling från vår hemsida (enl. GDPR) och allmän information om hur vi behandlar personlig information (enl. GDPR).

Webb-baserad behandling av personuppgifter

VD:n har det dagliga ansvaret för C2U Groups hantering av personuppgifter på www.c2ugroup.com och academy.c2ugroup.com om inget annat anges nedan. Det är frivilligt för de som besöker webbplatsen att lämna ut personuppgifter i samband med tjänster för att ta emot nyhetsbrev, anmäla sig till kurser och så vidare.

Fjuz AS är C2U Groups leverantör av webbutveckling. Oderland AB sköter drift och värdskap av webbplatsen. Information som samlas i samband med webbplatsens funktion lagras på egna servrar som drivs av Oderland AB. Kursguiden är leverantör av våra kurssidor på www.kursguiden.no. Acuity Institute är C2U Groups leverantör av vissa onlinekurser.

Syfte

Syftet med webbplatsen är att ge information om våra tjänster och produkter, och ge kontaktinformation om oss.

Personuppgifter som behandlas

C2U Group AB samlar inte in personlig information såsom födelsedatum och personnummer, eller information om personliga kreditkort.

Exempel på erhållen information:

  • Företagsnamn
  • Kontaktinformation
  • Företagsadress/faktura-adress
  • Telefonnummer och e-postadress
  • Information om hur du använder webbplatsen, i form av bland annat besökta sidor, webbläsarinställningar och IP-adress

Hur erhålls informationen?

C2U Group AB samlar in information via kontaktformulär på vår hemsida. Det är valfritt att tillhandahålla denna information. Om du väljer att inte lämna ut personuppgifter, kan vi inte ge dig tillgång till vår kunskapsplattform C2U Inside eller information om våra tjänster samt tillgång till nyhetsbrev och inbjudningar till våra evenemang.

Vi lagrar dina kontaktuppgifter i vårt CRM-system och MailChimp, ett system som vi använder för att automatisera marknadskommunikation. Informationen är baserad på vad du frivilligt ger oss – vi samlar inte in information från tredje part. Din personliga information delas heller inte med utomstående tredje parter.

Rättigheter

Som användare av vår hemsida, har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har och hur dessa behandlas. Du kan också kräva rättelse, annullering och begränsningar i behandlingen av personuppgifter enligt lagen om personuppgifter.

Statistikverktyg

C2U använder Google Analytics för att samla in och analysera information om hur besökare använder webbplatsen. Google Analytics använder cookies. I enlighet med gängse praxis på Internet noteras IP-adressen på webbplatsen, men vi har inte tillgång till personlig information eller så kan du begränsa åtkomst från din webbplats.

Inställningar

De val du gör för användning av cookies på denna webbplats är giltiga i ett år. Efter det blir du ombedd att göra dina val och acceptera vår integritetspolicy igen.

Om vår integritetspolicy (den här sidan) ändras, kommer du att bli ombedd att godkänna de uppdaterade villkoren nästa gång du går in på webbplatsen.

Du kan ändra inställningarna för cookies på denna webbplats genom att klicka på knappen nedan och ändra alternativen i fönstret som dyker upp.

Information från Datainspektionen om EUs dataskyddsförordning (GDPR)

Den nya förordningen blev svensk lag den 25 maj 2018 och ersätter PuL. De nya reglerna ger företagen nya uppgifter och individer nya rättigheter.

När företag behandlar personuppgifter måste de informera de registrerade om detta. Kraven på denna information blir strängare när förordningen träder i kraft.

Läs mer om vad Datainspektionen säger om de nya reglerna här.